سلسله مراتبی از اهداف

 

مشاوره کسب و کار معمولا  طیف گسترده ای از فعالیت ها است و بسیاری از شرکت ها و اعضای آنها اغلب این شیوه ها را کاملاً متفاوت تعریف می کنند. یکی از راه‌های دسته‌بندی

فعالیت‌ها بر حسب حوزه تخصص حرفه‌ای (مانند تحلیل رقابتی، استراتژی شرکت، مدیریت عملیات یا منابع انسانی) است. اما در عمل، به همان اندازه که بین این دسته بندی ها تفاوت وجود

دارد.

اما رویکرد دیگر این است که فرآیند را به عنوان دنباله ای از مراحل مشاهده کنیم – ورود، قرارداد، تشخیص، جمع آوری داده ها، بازخورد، اجرا و غیره. با این حال، این مراحل معمولاً کمتر از آن

چیزی که اکثر مشاوران اذعان می‌کنند امری کاملا مجزا هستند.

شاید یک راه مفیدتر برای تجزیه و تحلیل فرآیند، در نظر گرفتن اهداف آن باشد. وضوح در مورد اهداف مطمئناً بر موفقیت یک تعامل تأثیر می گذارد. در اینجا هشت هدف اساسی مشاوره وجود

دارد که به صورت سلسله مراتبی مرتب شده اند:

اول

ارائه اطلاعات به مشتری ها بصورت طبقه بندی شده

دوم

حل مشکلات مشتری و مخاطبین

سوم

ایجاد یک تشخیص، که ممکن است نیاز به تعریف مجدد مشکل داشته باشد

چهارم

ارائه توصیه هایی بر اساس تشخیص

پنجم

کمک به اجرای راهکارهای پیشنهادی

ششم

ایجاد اجماع و تعهد پیرامون اقدام اصلاحی